Gra, etap 2

Zadanie nr 2

Results

Świetnie! oby tak dalej! Zapraszamy do kolejnego etapu! >> Etap 3 <<

 

Niestety! Odpowiedź nie jest prawidłowa…

#1 Synagoga to? / The synagogue is?

#2 Czy dzisiaj można zwiedzić synagogę w Koninie? / Is it possible to visit the synagogue in Konin today?

#3 Kiedy i przez kogo synagoga została zdewastowana? / When and who devastated the synagogue?

#4 Na co Hitlerowcy przeznaczyli budynek synagogi po zdewastowaniu? / What did the Nazis intend the synagogue after devastating it ?

finish